Nagłówek IKD

Rezerwacja nieodpłatnych telefonicznych porad prawnych i obywatelskich dla osób wykluczonych cyfrowo.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie:

prawa pracy,
prawa cywilnego,
prawa karnego,
prawa administracyjnego,
ubezpieczenia społecznego,
prawa rodzinnego i opiekuńczego,
prawa celnego, dewizowego i handlowego,
przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie stosowane jest w odniesieniu do problemów, których rozwiązanie wymaga bardziej wnikliwego zanalizowania sytuacji życiowej obywatela i źródeł problemu. Obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości prawnej z zakresu przysługujących uprawnień i wypełniania obowiązków obywatelskich, a także zrozumienia konsekwencji dokonanych wyborów rozwiązania problemów. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.


Potwierdzenie warunków

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej*, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Oświadczam, że spełniam wyżej wymienione warunki.


Niestety nie możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnejInformacje i zapisy


Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej


Więcej informacji uzyskasz na stronie Warszawa 19115